EDTWIN spolupráca škôl BSK -Wiedeň

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 3267x
 • Projekt EdTWIN podporuje trvalé aktivity v oblasti vzdelávania

      partnerstvá škôl
      spoluprácu vo vzdelávaní
      prax v susednom regióne  
      workshopy a projektové dni na stretnutie s jazykmi susedných štátov
      jazykové kurzy pre viedenských žiakov a učiteľov
      podnikové (firemné) praxe pre žiakov v susednom regióne  
      spoluprácu v oblasti vzdelávania pre povolanie
      spoločné ďalšie vzdelávanie učiteľov
      rozvoj  vyučovacích materiálov na naučenie sa jazyka susedného štátu
      odborné konferencie a fóra pre učiteľov obidvoch štátov

  Výsledkom spolupráce Strednej odbornej školy Senec a BS KFT – Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik Wien je učebnica pre odbornú jazykovú prípravu.