PK

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 6437x

Na Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania v Senci pracujú predmetové komisie pre:

  • Všeobecno vzdelávacie predmety
  • Odborné predmety